Jouw antwoord op vraag 2 is GOED!

Antwoord 2:
75% van de koffieboeren die Sumatra Organic verbouwen is vrouwelijk. De Ketiara coöperatie zet zich in voor het ondersteunen en mondiger maken van vrouwen. Vrouwen krijgen regelmatig minder betaald als zij geen man hebben. De coöperatie maakt zich sterk voor de eerlijke beloning van vrouwelijke koffieboeren.